Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin!

Prevestorin OptiValue- ohjelma on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan.

OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen.  Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten tai jopa niihin tilanteisiin jossa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta. Liian usein yritys ja yrityksen arvo on liian riippuvainen yrittäjästä itsestään.

Runsaan 20 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 150 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa.

OptiValue ohjelma koostuu seitsemästä osasta, joista kukin muodostaa onnistuneen yrityskaupan kannalta olennaisen asiakokonaisuuden.  Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue – ohjelman eräs keskeinen osa.prosessikuva

Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen.

OptiValue-ohjelmassa käydään myös läpi toimialan toteutuneita yrityskauppoja. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli 5 000 Suomessa tehtyä yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Näin muodostamme kuvan yrityskauppakiinnostuksesta markkinoilla. Saamme käsityksen siitä minkä tyyppiset yritykset ovat todennäköisiä ostajia ja mitä ne hakevat.

Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää yleensä suhteellisen paljon resursseja ostokohteen tarkistamiseksi. Pääpaino on yleensä taloudessa ja juridiikassa. Haetaan ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja sen ympäristöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Tarkasteltavana on mm kannattavuuskehitys, asiakaskunta, valmistus, kapasiteetti, ennusteita, kassavirta, käyttöpääoma, omaisuuserät, vastuut, tilaus- ja tarjouskanta, sopimukset, yhtiöoikeudelliset asiat, immateriaalioikeudet jne.

Valveutunut ostaja kiinnittää lisäksi erityisen paljon huomiota henkilöstöön ja erityisesti yrittäjävetoisissa yrityksissä myös yrittäjän rooliin ja ns ”hiljaiseen tietoon”. Mikäli asiat ovat kunnossa antaa se yrityksestä erittäin hyvän kuvan ja nopeuttaa yrityskauppaprosessin läpivientiä oleellisesti. Aina täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki ostajat eivät ole täysin vilpittömästi liikkeellä. Prosessissa täytyy huolehtia salassapidosta ja annostella annetut tiedot sen mukaan kun vastapuolikin sitoutuu hankkeeseen – varsinkin jos kysymyksessä on kilpailija.

OptiValue ohjelman ja sen tuloksena toteutettavien kehitystoimien konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

  • Yrityksen kiinnostavuuden lisääminen
  • Ongelmakohtien ratkaiseminen ennen kauppaneuvotteluja
  • Yrityksen keskeisten arvonluojien ja piilevien vahvuuksien tunnistaminen
  • Perusteet hyvälle kauppahinnalle
  • Mahdollisimman hyvät maksuehdot
  •  Kaupan jälkeisten vastuiden minimointi
  • Yrityskauppaprosessin nopeuttaminen
  • Mahdollisesti valmiita ostajakandidaatteja

OptiValue ohjelma on systemaattinen prosessi, jonka perusosan toteuttaminen on noin viiden työpäivän projekti, yrittäjän oman ajankäytön ollessa yhden työpäivän luokkaa. Kehitystoimien toteutumista seurataan erillisen suunnitelman mukaisesti. Kehitysvaiheet toteutetaan erikseen kolmella erillisellä tarkastuspalaverilla neljän kuukauden välein (valinnainen optio). OptiValue+ -ohjelmaan voidaan lisäksi liittää erilliset ohjelmat kuten rahoituksen tarkempi analysointi ja rahoituksen kilpailuttaminen / kasvun rahoitus, oman pääomanehtoisen rahoituksen etsiminen, kilpailija-analyysit, liiketoimintaselvitykset.

Jatkuvuus on pohdinnan aiheena monilla yrittäjillä. On laskettu, että seuraavien 10 – 15 vuoden kuluessa yli 50 % yrittäjistä saavuttaa eläkeiän. Monilla toimialoilla uutta omistajaa etsivien yritysten tarjonta tulee lisääntymään merkittävästi. Ostajat tulevat entistä valikoivammiksi. Ne hakevat sopivaa täydennystä liiketoimintaan – useimmiten pitää olla strategista yhteensopivuutta. Jatkuvuuden ja tulevan uuden omistuksen suunnittelu ja järjestäminen ovat osa yrittäjyyttä. Prevestor tarjoaa asiantuntemuksensa käyttöösi.