OptiValue ohjelmalla oikea hinta elämäntyölle

Olemme kehittäneet OptiValue-tuotteen joka on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan. Tuote on myös tarkoitettu työkaluksi yritysten hallitukselle kun haetaan yrityksen arvon kasvattamista. Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten ja myös niihin tilanteisiin, joissa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta.

Usein yritys ja sen arvo ovat liian riippuvaisia yrittäjästä itsestään. Tällöin yrityksen arvo voi olla ulkopuolisille varsin rajallinen ja luonteeltaan piilevä, ja yrittäjän on hankala realisoida sitä. OptiValue ohjelman tarkoitus on tunnistaa keskeiset arvotekijät ja luoda mekanismeja, joilla vähennetään arvon riippuvuutta yrittäjästä itsestään.

OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen.

OptiValue ohjelma koostuu seitsemästä osasta, joista kukin muodostaa onnistuneen yrityskaupan kannalta olennaisen asiakokonaisuuden.  Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue – ohjelman eräs keskeinen osa.

Elämäntyöstä luopumiseen liittyy monia merkittäviä ei-aineellisia näkökohtia. Ostajalle on keskeistä, miten yhtiön arvo saadaan siirrettyä uudelle omistajalle. Kysymys on myös luottamuksen rakentamisesta ostajan ja myyjän välille sekä suhteessa henkilöstöön. Henkilöstö on yrityksen voimavara, mutta se voi olla myös merkittävä yrityskauppaan liittyvä riskitekijä.

Luopumista harkitsevan yrittäjän tulisi varhaisessa vaiheessa analysoida yrityksen vahvuuksia sekä myös omia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja roolia. Ostajalle on tärkeätä ymmärtää kohde ja tulla vakuuttuneeksi tiistä, että saa sen otettua haltuun. Epävarmuustekijöiden eliminointi on keskeinen osa yrityskauppaprosessia.

Lue tarkemmin OptiValue ohjelmasta  Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin »