Aihearkisto: Ajankohtaista

Yrityskauppojen määrä kasvussa

  • Yrityskaupat 15 prosentin kasvussa
  • Palvelualat veturina
  • Pääomasijoittajat aktiivisia
  • Suurin kauppa Supercellin enemmistöosuus 6,45 mrd e

 

Yrityskauppojen määrä kasvussa

Suomessa tehtyjen yrityskauppojen lukumäärä on kasvanut tämän vuoden aikana. Nyt ollaan noin 15 % korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Eniten ovat kasvaneet palvelualojen, kaupan alojen ja rakennusalan omistusjärjestelyt.

Tehtyjen kauppojen koko on kuitenkin ollut keskimäärin aiempaa alhaisempi. Lisääntynyt aktiviteetti on painottunut suhteellisen pieniin palvelualan yrityksiin. Esimerkiksi hoiva-alalla on tehty paljon järjestelyitä, joissa ostajina ovat tyypillisesti olleet pääomasijoitusyhtiöiden omistamat, kasvuhakuiset yhtiöt.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että yrityskauppojen kasvutekijöinä ovat tällä hetkellä toimialajärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset erityisesti palvelualoilla. Sen sijaan aiemmin yrityskauppatilastoissa vahvistunut IT-sektori on tänä vuonna hieman taantunut. Alan yrityskaupat lisääntynevät kuitenkin tulevina vuosina.

Erityisosaamiselle kysyntää

Myös perinteellisillä teollisuuden aloilla kuten metalliteollisuudessa on järjestelyille tarvetta kun haetaan parempaa kilpailukykyä ja uusia asiakkuuksia haastavassa liiketoimintaympäristössä.

Yrittäjäkunnan ikäjakauma lisää omalta osaltaan omistusjärjestelyiden tarvetta, varsinkin perinteellisillä aloilla. Rakennusalalla on alan suhdannekehityksestä johtuen odotettavissa lisää yritysjärjestelyitä. Kysynnän kasvaessa resursseja pyritään vahvistamaan muun muassa hankkimalla erityisalojen osaamista.

Pääomasijoittajat aktiivisia

Hoiva-alalla on tapahtunut paitsi lukuisia pienehköjä kauppoja myös isompia järjestelyitä, joissa sekä ostajina että myyjinä ovat olleet pääomasijoittajat: Englantilainen Intermediate Capital Group osti Capmanilta määräenemmistön Hoivapalvelun tarjoajasta Esperi Care Oy:stä. EQT osti Conoralta Touhula Varhaiskasvatuksen noin 80 päiväkotia. Mehiläinen (Ambea rahastot) osti Mainio Viren (Hoivapalvelut) koko osakekannan. Vastaavanlaisia järjestelyitä, joissa pääomasijoittaja on myynyt yrityksen uusille sijoittajille, on tapahtunut myös eräillä muilla aloilla.

Supercell arvokkain kohde, perinteellisiä seuraavilla sijoilla

Alkuvuoden 2016 ylivoimaisesti suurin suomalaista yritystä koskeva kauppa tehtiin kesäkuussa, kun japanilainen Softbank myi koko 72,2 prosentin osuutensa Supercellin osakkeista kiinalaiselle Tencentille 6,45 miljardilla eurolla. Seuraavaksi merkittävin kauppa oli Onninen Oy:n siirtyminen Keskon omistukseen. Muita huomattavia kauppoja olivat muun muassa Ekokemin siirtyminen Fortumille, Kevitsan kaivoksen siirtyminen kanadalaiselta yhtiöltä ruotsalaisomistukseen, Vapon kahden sahan myynti itävaltalaiselle yhtiölle sekä Bronton Skyliftin omistajanvaihdos amerikkalaiselta Federal Signal Corporationilta japanilaiselle Moritalle.

Turva-alalla tapahtui kaksi merkittävää kauppaa kun norjalainen Sector Alarm osti Turvatiimi Oy:n sekä G4S Security Services Oy:n. Mielenkiintoinen järjestely oli myös JOT Automation Oy:n kauppa, jossa Veikko Lesonen oli toistamiseen saman yrityksen myyjänä. Tällä kertaa ostajana oli kiinalainen pörssiyhtiö. Kiinalainen ostajataho oli myös Okmetic Oyj:n lunastustarjouksen takana.

Prevestorilla on tiedot Suomessa tehdyistä yrityskaupoista toimialoittain yli kymmenen vuoden ajalta. Mielellämme esittelemme aineistoa tarkemmin ja kerromme näkemyksistämme yrityksesi kannalta.

Prevestor Partners toiminut jo 20 vuotta

Prevestor Partners on erikoistunut yrityskauppojen neuvonantoon. Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut yli 150 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä.

Myyntitoimeksiannoissa asiakkainamme ovat yrittäjävetoiset ja perheomisteiset yritykset. Ostotoimeksiannoissa asiakkaina ovat tyypillisesti yritysten omistajat tai hallitus, mutta myös osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina.

Olemme mukana koko yrityskauppaprosessin ajan – avaimet käteen periaatteella.

20 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 150 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet parin tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme, mitä tarvitaan jotta ostokiinnostus syntyy ja neuvottelut saadaan vietyä päätökseen. Tunnemme myös seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään, tai ainakin alentamaan hintanäkemystään.

Juhlavuoden teemana on yrityksen arvon kasvattaminen. Olemme kehittäneet OptiValue-tuotteen, joka autta turvaamaan yritykselle jatkuvuuden ja hyvän hinnan yrittäjän elämäntyölle.

Juhlavuoden kunniaksi saat nyt enemmän samalla rahalla.  Teemme yrityksellesi räätälöidyn OptiValue ohjelman, joka sopii juuri sinun tilanteeseesi. Saat kattavan paketin hinnalla, joka normaalisti vastaa rajoitetumpaa toimeksiantoa.

Ota yhteyttä, niin voimme keskustella asiasta kanssasi ja esittää ehdotuksemme.

OptiValue ohjelmalla oikea hinta elämäntyölle

Olemme kehittäneet OptiValue-tuotteen joka on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan. Tuote on myös tarkoitettu työkaluksi yritysten hallitukselle kun haetaan yrityksen arvon kasvattamista. Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten ja myös niihin tilanteisiin, joissa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta.

Usein yritys ja sen arvo ovat liian riippuvaisia yrittäjästä itsestään. Tällöin yrityksen arvo voi olla ulkopuolisille varsin rajallinen ja luonteeltaan piilevä, ja yrittäjän on hankala realisoida sitä. OptiValue ohjelman tarkoitus on tunnistaa keskeiset arvotekijät ja luoda mekanismeja, joilla vähennetään arvon riippuvuutta yrittäjästä itsestään.

OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen.

OptiValue ohjelma koostuu seitsemästä osasta, joista kukin muodostaa onnistuneen yrityskaupan kannalta olennaisen asiakokonaisuuden.  Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue – ohjelman eräs keskeinen osa.

Elämäntyöstä luopumiseen liittyy monia merkittäviä ei-aineellisia näkökohtia. Ostajalle on keskeistä, miten yhtiön arvo saadaan siirrettyä uudelle omistajalle. Kysymys on myös luottamuksen rakentamisesta ostajan ja myyjän välille sekä suhteessa henkilöstöön. Henkilöstö on yrityksen voimavara, mutta se voi olla myös merkittävä yrityskauppaan liittyvä riskitekijä.

Luopumista harkitsevan yrittäjän tulisi varhaisessa vaiheessa analysoida yrityksen vahvuuksia sekä myös omia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja roolia. Ostajalle on tärkeätä ymmärtää kohde ja tulla vakuuttuneeksi tiistä, että saa sen otettua haltuun. Epävarmuustekijöiden eliminointi on keskeinen osa yrityskauppaprosessia.

Lue tarkemmin OptiValue ohjelmasta  Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin »

Tee yrityskaupalle tavoitteet ja suunnitelma

Yrityskauppa on useimmiten pitkä ja monivaiheinen tapahtuma. Oleellista on tehdä selvä suunnitelma ja tavoitteet.

Yrityskauppaprosessi on jokaiselle erilainen, useimmissa tapauksissa melko pitkäkestoinen ja monivaiheinen. Lopputulos ei ole itsestään selvä, mutta siihen voi vaikuttaa monin tavoin omilla toimenpiteillä. Liian usein prosessiin lähdetään ilman selvää suunnitelmaa ja tavoiteasetantaa.

Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava ja osattava hyödyntää yrityskauppoihin liittyvät perusasiat. On osattava tuoda esille yhtiön vahvuudet sekä tiedostaa myös myynnin kannalta negatiivisia asioita. Ennen projektin aloittamista on arvioitava niin organisaation ja järjestelmien toimivuutta kuin myös juridisia ja taloudellisia asioita.

Jatka lukemista Tee yrityskaupalle tavoitteet ja suunnitelma

Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin!

Prevestorin OptiValue- ohjelma on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan.

OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen.  Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten tai jopa niihin tilanteisiin jossa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta. Liian usein yritys ja yrityksen arvo on liian riippuvainen yrittäjästä itsestään.

Runsaan 20 vuoden aikana olemme olleet mukana yli 150 yritysjärjestelyssä. Olemme neuvotelleet yli tuhannen eri ostajaehdokkaan kanssa. Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa.

OptiValue ohjelma koostuu seitsemästä osasta, joista kukin muodostaa onnistuneen yrityskaupan kannalta olennaisen asiakokonaisuuden.  Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue – ohjelman eräs keskeinen osa.prosessikuva

Jatka lukemista Valmistaudu ajoissa yrityksesi myyntiin!